Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 35 (2018) Ende og Eine Sammendrag   PDF
Ragnvald Lien
 
Vol 35 (2018) Alexandra Petrulevich: Ortnamnsanpassning som process. En undersökning av vendiska ortnamn i Knýtlinga saga Sammendrag   PDF
Berit Sandnes
 
Vol 34 (2017) »Utländskt», »inhemskt» och ortnamnsanpassning. Finns det universella anpassningsprinciper? Sammendrag   PDF
Alexandra Petrulevich
 
Vol 34 (2017) Bruse- i gards- og bruksnavn Sammendrag   PDF
Ragnvald Lien
 
Vol 34 (2017) Det hypotetiske gårdsnavnet *Sukulrud i Spydeberg ‒onomastikk og primærkilder Sammendrag   PDF
Atle Steinar Langekiehl
 
Vol 33 (2016) Det umuliges kunst. Lovregulering af personnavne i det 21. århundrede set fra Danmark Sammendrag   PDF
Michael Lerche Nielsen
 
Vol 36 (2019) Edlund, Lars-Erik og Elzbieta Strzelecka under medverkan av Thorsten Andersson (red) 2017: "Mellannorrland i centrum" Sammendrag   PDF
Olav Veka
 
Vol 35 (2018) Er det så sikkert at alle er namn? Ein merknad om metode og personnamn i urnordiske runeinnskrifter Sammendrag   PDF
Eldar Heide
 
Vol 34 (2017) Etternamnssystemet i bygd og by på slutten av 1800- talet Sammendrag   PDF
Gulbrand Alhaug
 
Vol 36 (2019) Fanst det eit eige namn Solli i Noreg i millomalderen? Sammendrag   PDF
Klaus Johan Myrvoll
 
Vol 33 (2016) Forkortingar Sammendrag   PDF
Namn og Nemne 2016
 
Vol 34 (2017) Forkortingar Sammendrag   PDF
Namn og Nemne
 
Vol 33 (2016) Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg. Sammendrag   PDF
Botolv Helleland
 
Vol 33 (2016) Heimedåp, namngjeving og prestemakt i P.A. Munchs tid Sammendrag   PDF
Kristoffer Kruken
 
Vol 34 (2017) Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 2013. Sammendrag   PDF
Aud-Kirsti Pedersen
 
Vol 36 (2019) Jomfruland, Jungfrun, Landegode og Godøya på Sunnmøre – ikkje farlege, men reine og gode? Sammendrag   PDF
Eldar Heide
 
Vol 34 (2017) Kuli-steinen og landsnamnet Noreg Sammendrag   PDF
James E. Knirk
 
Vol 36 (2019) Kva for motiv ligg bak namngjeving? Ei gransking med utgangspunkt i namn på klatreruter Sammendrag   PDF
Stig J. Helset
 
Vol 33 (2016) Lennart Hagåsen: Bebyggelsesnamnen i Hudiksvall kommun. Sammendrag   PDF
Vidar Haslum
 
Vol 33 (2016) Linnea Gustafsson: Moderna vardagliga binamn i Sverige. Sammendrag   PDF
Gudlaug Nedrelid
 
Vol 35 (2018) Mannsnavnet Sakulv Sammendrag   PDF
Atle Steinar Langekiehl
 
Vol 33 (2016) Mannsnavnet Sjøfar ‒ onomastikk og genealogi Sammendrag   PDF
Atle Steinar Langekiehl
 
Vol 35 (2018) Mellemnavnet i Danmark og i Norge Sammendrag   PDF
Lars-Jakob Harding Kællerød
 
Vol 36 (2019) Mo og Frøland Sammendrag   PDF
Harald Bjorvand
 
Vol 35 (2018) Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21.–23. oktober 2015 Sammendrag   PDF
Solveig Wikstrøm
 
1 - 25 av 41 elementer 1 2 > >>