Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 34 (2017) »Utländskt», »inhemskt» och ortnamnsanpassning. Finns det universella anpassningsprinciper? Sammendrag   PDF
Alexandra Petrulevich
 
Vol 34 (2017) Bruse- i gards- og bruksnavn Sammendrag   PDF
Ragnvald Lien
 
Vol 34 (2017) Det hypotetiske gårdsnavnet *Sukulrud i Spydeberg ‒onomastikk og primærkilder Sammendrag   PDF
Atle Steinar Langekiehl
 
Vol 33 (2016) Det umuliges kunst. Lovregulering af personnavne i det 21. århundrede set fra Danmark Sammendrag   PDF
Michael Lerche Nielsen
 
Vol 34 (2017) Etternamnssystemet i bygd og by på slutten av 1800- talet Sammendrag   PDF
Gulbrand Alhaug
 
Vol 33 (2016) Forkortingar Sammendrag   PDF
Namn og Nemne 2016
 
Vol 34 (2017) Forkortingar Sammendrag   PDF
Namn og Nemne
 
Vol 33 (2016) Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg. Sammendrag   PDF
Botolv Helleland
 
Vol 33 (2016) Heimedåp, namngjeving og prestemakt i P.A. Munchs tid Sammendrag   PDF
Kristoffer Kruken
 
Vol 34 (2017) Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 2013. Sammendrag   PDF
Aud-Kirsti Pedersen
 
Vol 34 (2017) Kuli-steinen og landsnamnet Noreg Sammendrag   PDF
James E. Knirk
 
Vol 33 (2016) Lennart Hagåsen: Bebyggelsesnamnen i Hudiksvall kommun. Sammendrag   PDF
Vidar Haslum
 
Vol 33 (2016) Linnea Gustafsson: Moderna vardagliga binamn i Sverige. Sammendrag   PDF
Gudlaug Nedrelid
 
Vol 33 (2016) Mannsnavnet Sjøfar ‒ onomastikk og genealogi Sammendrag   PDF
Atle Steinar Langekiehl
 
Vol 33 (2016) Noregr tyder nok vegen mot nord, likevel Sammendrag   PDF
Eldar Heide
 
Vol 34 (2017) Norsk etternamnleksikon. 2. utgåva. Revidert, oppdatert og utvida. Sammendrag   PDF
Kristoffer Kruken
 
Vol 34 (2017) Norsk Ordbok – nasjonalverket i mål Sammendrag   PDF
Oddvar Nes, Helge Sandøy
 
Vol 33 (2016) Nyman, Eva, Jörgen Magnusson og Elzbieta Strzelecka (red.), 2014: Den heliga platsen. Sammendrag   PDF
Eldar Heide
 
Vol 33 (2016) Oddvar Nes (1938 – 2016) Sammendrag   PDF
Ole-Jørgen Johannessen
 
Vol 33 (2016) Onomastikkfaget og praksis for vitenskapelig publisering Sammendrag   PDF
Solveig Wikstrøm
 
Vol 33 (2016) På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni Sammendrag   PDF
Torodd Kinn
 
Vol 34 (2017) Personnamnarbeid av P.A. Munch Sammendrag   PDF
Gudlaug Nedrelid
 
Vol 34 (2017) Søndeled og Risør historielag: Stedsnavn i Risør kommune. Sammendrag   PDF
Vidar Haslum
 
Vol 34 (2017) Svenskt ortnamnslexikon Sammendrag   PDF
Botolv Helleland
 
1 - 24 av 24 elementer