Forfatterdetaljer

Sandnes, Berit, Stedsnavnansvarlig. Kartkontoret i Trøndelag, Norge

  • Vol 35 (2018) - Bokmeldinger
    Alexandra Petrulevich: Ortnamnsanpassning som process. En undersökning av vendiska ortnamn i Knýtlinga saga
    Sammendrag  PDF
  • Vol 35 (2018) - Bokmeldinger
    Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.–11. juni 2016
    Sammendrag  PDF