Forfatterdetaljer

Pedersen, Aud-Kirsti, Universitetet i Tromsø, Norge

  • Vol 34 (2017) - Bokmeldinger
    Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 2013.
    Sammendrag  PDF