1.
Ore C-E. Språkrådets tilskuddsordning for å ta vare på lokale navn – bakgrunn for tiltaket og status etter seks år. NON [Internett]. 30. desember 2022 [sitert 3. oktober 2023];39. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2178