1.
Helander KR. Samisk stedsnavnarkiv i Norge. På tide å dokumentere samisk navnetradisjon for fremtidige generasjoner. NON [Internett]. 30. desember 2022 [sitert 2. oktober 2023];39. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2173