1.
Heide E. Stjørdalen, Stjørna og Skjørin – med nokre metodevurderingar. NON [Internett]. 30. desember 2022 [sitert 29. mars 2023];39. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2172