1.
Myrvang F. Det dunkle namneleddet "Smør-". NON [Internett]. 14. januar 2022 [sitert 17. mai 2022];38. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2024