1.
Kællerød L-JH. Mellemnavnet i Danmark og i Norge. NON [Internett]. 2. mai 2019 [sitert 22. mars 2023];35. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1629