1.
Kruken K. Presterapportar og namnebruk i Noreg på 1700-talet. NON [Internett]. 2. mai 2019 [sitert 29. mars 2023];35. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1627