1.
Orseth D. Om Aura, Patron, Revolution og tolkning av navn på travhester. NON [Internett]. 2. mai 2019 [sitert 30. mars 2023];35. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1625