1.
Kruken K. Norsk etternamnleksikon. 2. utgåva. Revidert, oppdatert og utvida. NON [Internett]. 7. mars 2018 [sitert 2. juni 2023];34. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1465