1.
Petrulevich A. "Utländskt", "inhemskt" och ortnamnsanpassning. Finns det universella anpassningsprinciper?. NON [Internett]. 7. mars 2018 [sitert 2. oktober 2023];34. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1460