Myrvang, Finn. «Quot»;. NAMN OG NEMNE 38 (januar 14, 2022). åpnet mai 17, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2024.