Heide, Eldar. «Noregr Tyder Nok Vegen Mot Nord, Likevel». NAMN OG NEMNE 33 (februar 15, 2017). åpnet mai 17, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1333.