Mascetti, S. «Namn På -Sete I Indre Sogn. Nokre Morfologiske Og Semantiske Vurderingar». NAMN OG NEMNE, bd. 39, desember 2022, http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2176.