Helander, K. R. «Samisk Stedsnavnarkiv I Norge. På Tide å Dokumentere Samisk Navnetradisjon for Fremtidige Generasjoner». NAMN OG NEMNE, bd. 39, desember 2022, http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2173.