Sandnes, B. «Namn Som Kjelder. Rapport Frå Den Sekstande Nordiske Namneforskarkongressen På Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. Juni 2016». NAMN OG NEMNE, bd. 35, mai 2019, http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1633.