[1]
C.-E. Ore, «Språkrådets tilskuddsordning for å ta vare på lokale navn – bakgrunn for tiltaket og status etter seks år», NON, bd. 39, des. 2022.