[1]
B. Sandnes, «Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016», NON, bd. 35, mai 2019.