Ore, C.-E. (2022) «Språkrådets tilskuddsordning for å ta vare på lokale navn – bakgrunn for tiltaket og status etter seks år», NAMN OG NEMNE, 39. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2178 (åpnet: 2 oktober 2023).