Mascetti, S. (2022) «Namn på -sete i Indre Sogn. Nokre morfologiske og semantiske vurderingar», NAMN OG NEMNE, 39. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2176 (åpnet: 3 oktober 2023).