Helleland, B. (2022) «Stadnamnarkivet hundre år», NAMN OG NEMNE, 39. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2174 (åpnet: 22 september 2023).