Heide, E. (2022) «Stjørdalen, Stjørna og Skjørin – med nokre metodevurderingar», NAMN OG NEMNE, 39. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2172 (åpnet: 29 mars 2023).