Myrvang, F. (2022) «quot»;, NAMN OG NEMNE, 38. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2024 (åpnet: 17mai2022).