Kruken, K. (2020) «Lærarar, målfolk og namnerenessanse», NAMN OG NEMNE, 37, s. 21. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1893 (åpnet: 6 juni 2023).