Sandnes, B. (2019) «Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016», NAMN OG NEMNE, 35. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1633 (åpnet: 22 september 2023).