Lien, R. (2019) «Ende og Eine», NAMN OG NEMNE, 35. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1631 (åpnet: 30 mars 2023).