Langekiehl, A. S. (2019) «Mannsnavnet Sakulv», NAMN OG NEMNE, 35. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1630 (åpnet: 25 mars 2023).