Kællerød, L.-J. H. (2019) «Mellemnavnet i Danmark og i Norge», NAMN OG NEMNE, 35. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1629 (åpnet: 22 mars 2023).