Haslum, V. (2019) «Vadrås», NAMN OG NEMNE, 35. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1628 (åpnet: 29 mars 2023).