Orseth, D. (2019) «Om Aura, Patron, Revolution og tolkning av navn på travhester», NAMN OG NEMNE, 35. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1625 (åpnet: 30 mars 2023).