Kruken, K. (2018) « oppdatert og utvida»., NAMN OG NEMNE, 34. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1465 (åpnet: 2 juni 2023).