Nemne, N. og (2018) «Forkortingar», NAMN OG NEMNE, 34. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1457 (åpnet: 3 oktober 2023).