Kruken, K. (2017) «Heimedåp, namngjeving og prestemakt i P.A. Munchs tid», NAMN OG NEMNE, 33. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1336 (åpnet: 2 juni 2023).