Helander, Kaisa Rautio. 2022. «Samisk Stedsnavnarkiv I Norge. På Tide å Dokumentere Samisk Navnetradisjon for Fremtidige Generasjoner». NAMN OG NEMNE 39 (desember). http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2173.