Svensson, O. (2022). Lokalsamhällets namn i centralmaktens händer. Namnhantering år 1569 och år 1700 från Flackarps horisont. NAMN OG NEMNE, 39. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2179