Ore, C.-E. (2022). Språkrådets tilskuddsordning for å ta vare på lokale navn – bakgrunn for tiltaket og status etter seks år. NAMN OG NEMNE, 39. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2178