Heide, E. (2022). Stjørdalen, Stjørna og Skjørin – med nokre metodevurderingar. NAMN OG NEMNE, 39. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2172