Myrvang, F. (2022). Det dunkle namneleddet "Smør-". NAMN OG NEMNE, 38. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2024