Kruken, K. (2020). Lærarar, målfolk og namnerenessanse. NAMN OG NEMNE, 37, 21. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1893