Sandnes, B. (2019). Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016. NAMN OG NEMNE, 35. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1633