Lien, R. (2019). Ende og Eine. NAMN OG NEMNE, 35. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1631