Orseth, D. (2019). Om Aura, Patron, Revolution og tolkning av navn på travhester. NAMN OG NEMNE, 35. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1625