Petrulevich, A. (2018). "Utländskt", "inhemskt" och ortnamnsanpassning. Finns det universella anpassningsprinciper?. NAMN OG NEMNE, 34. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1460