Nemne, N. og. (2018). Forkortingar. NAMN OG NEMNE, 34. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1457