(1)
Ore, C.-E. Språkrådets Tilskuddsordning for å Ta Vare På Lokale Navn – Bakgrunn for Tiltaket Og Status Etter Seks år. NON 2022, 39.