[1]
Ore, C.-E. 2022. Språkrådets tilskuddsordning for å ta vare på lokale navn – bakgrunn for tiltaket og status etter seks år. NAMN OG NEMNE. 39, (des. 2022).