[1]
Sandnes, B. 2019. Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016. NAMN OG NEMNE. 35, (mai 2019).