[1]
Orseth, D. 2019. Om Aura, Patron, Revolution og tolkning av navn på travhester. NAMN OG NEMNE. 35, (mai 2019).