[1]
Kruken, K. 2019. Nye namn på gammal grunn. NAMN OG NEMNE. 35, (mai 2019).